Tag: Perennial Allergic Rhinitis

Zhi Qing Liu1, Hui Xie1#, Sha Sha Yang 2, Qin Wei Fu1, Nan Xiang 3, Qin Xiu Zhang1* 1. Affiliated Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610000, Sichuan, China;2. Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550025, Guizhou, China;3. Chengdu First People’s Hospital, Chengdu, 610000, Sichuan, China#: Hui Xie contributed the same as Zhi Qing Liu.*Correspondence should be addressed to Qin […]

Read more