Xue Fu Zhu Yu Tang (血府逐瘀汤) for Post-Stroke Depression

2020-05-31

Shao, Jingyi, Lingming Zhou, Tianyu Shao, Minrui Ding, and Zhuqing Jin. 2020. “Effectiveness and Safety of the Xuefu Zhuyu Tang for Post-Stroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.” European Journal of Integrative Medicine, May, 101150. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101150.